Storstua

Storstua ligger i første etasje, i det nyrenoverte hovedhuset på Gården.Leilighet til 8 personer

Loftet

Leilighet til 7 personer

Sør

Leilighet til 5 personer

Nord

Nord ligger i andre etasje på den nordlige siden av hovedhuset.Leilighet til 4 personer
Stabburet

Stabburet

Stabbur til 6/8 personer