Veien til oss

> Storsand camping >

Veien til oss

Bil

Fra Sør/ Trondheim

Alternativ 1:
  • Følg E6 mot stjørdal i retning Narvik. Avkjørsel 45 på E6 mot Storsand.
Alternativ 2:
  • Følg gamle E6/fylkesvei 6706, også kalt Malvikvegen.

Fra Nord/Stjørdal

Alternativ 1:
  • Følg E6 mot Trondheim i retning Oslo.
  • Avkjørsel 45 på E6 mot Storsand.
Alternativ 2:
  • Følg gamle E6/fylkesvei 6707, også kalt Malvikvegen.

Bus rutetabell

Fra Trondheim

  • Buss nummer 70 går fra Trondheim til Storsand (og videre til Stjørdal)

Fra Stjørdal

  • Buss nummer 70 går fra Stjørdal til Storsand (og videre til Trondheim)